รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-อว. เร่งขับเคลื่อนนโยบาย เศรษฐกิจ BCG เป็นฐานในการพัฒนาชาติ “ดร.เอนก” มั่นใจ ไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนภายใน 7 ปี พร้อมโชว์งานวิจัย วว.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con