รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล- กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 6 สายทาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con