รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.หนุนแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามันของ วธ. ด้วยมนต์เสน่ห์ของ “Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con