รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีพร้อมผลักดันจังหวัดอุดรธานี ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Hub of GMS) ภายใต้ 5 เส้นทางโลจิสติกส์ สร้างประโยชน์ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con