รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con