รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. อนุมัติวีซ่าใหม่ Medical Treatment ระยะ 1 ปี ดึงชาวต่างชาติกำลังสูงเข้ารักษาพยาบาลในไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con