รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ชื่นชมระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบสุขภาพปฐมภูมิของไทย รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” แบ่งปันประสบการณ์ เป็นกลไกช่วยไทยควบคุมโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con