รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-อนุทิน กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษ หนุนกลุ่มประเทศสมาชิกจัดทำข้อผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมตอบสนองโรคระบาด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con