รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดการประชุม APT สมัยที่ ๔๕ ผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con