รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษวันที่ 2 รองนายกรัฐมนตรี "อนุทิน" แสดงจุดยืนประเทศไทยสนับสนุนการมีข้อตกลงระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือใหม่ให้ทั่วโลกตอบโต้กับโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con