รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดฯ แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ตาก เตรียมความพร้อมนำต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MoU

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con