รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ชาวนาเฮ ! ครม. อนุมัติวงเงิน 76,080.95 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con