รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เฮ้ง ตัดไฟแต่ต้นลมส่งเจ้าหน้าที่เคลียก่อนขอขึ้นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ยึดหลักสุจริตใจเจรจา ลดข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con