รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือ"หมอพรทิพย์" ถกข้อเสนอปฏิรูประบบรวบรวมหลักฐานทางอ้อม ใช้นิติวิทย์ช่วยพิสูจน์ป้องกันหลักฐานอ่อน นำคนผิดมาลงโทษ-ให้ความเป็นธรรมแพะ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con