รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษเริ่มแล้วภายใต้มาตรการเข้มงวด รองนายกฯ อนุทิน นำคณะร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สานต่อนโยบายนายกรัฐมนตรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con