รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ นายวิษณุฯ หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขการเดินทางของนักศึกษาไทยเพื่อกลับไปเรียนต่อที่จีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con