รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.ปรับภาพลักษณ์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๕ เป็น “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ใช้วัฒนธรรม - ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con