รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน สำหรับการแถลงข่าวร่วมของการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 13 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con