รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี สำหรับการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 13 การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat Session: ASEM Issues/ International and Regional Issues) วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con