รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี สำหรับการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 13 การประชุมเต็มคณะ ช่วงที่ 2

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con