รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.นร. อนุชา กำชับ สคบ. รับฟังเสียงทุกภาคส่วนก่อนทำร่างประกาศธุรกิจให้เช่าซื้อรถ หลังภาคเอกชนเข้าหารือ พร้อมขอผู้ประกอบการร่วมช่วยเหลือประชาชนผ่อนคลายภาระหนี้ช่วงสถานการณ์โควิด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con