รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน”เตรียมนำคณะร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมนานาชาติกำหนดทิศทางสนธิสัญญารับมือโรคระบาดในอนาคต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con