รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดหลักสูตร วทน.รุ่นแรก ขอทนายความช่วยเหลือ-เป็นที่พึ่งให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายนายกฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con