รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ก.อุตฯ ย้ำผู้รับใบอนุญาต มอก. ทุกราย ต้องแสดง QR code คู่กับเครื่องหมาย มอก.ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ฝ่าฝืนปรับ 3 แสนบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con