รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ปลัดกอบชัยฯ มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con