รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท.1 แจง กทม. มีแผนรองรับการระบายน้ำ เร่งเพิ่มระบบดันท่อลอดใต้ดิน (Pipe jacking) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con