รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมทางรถไฟ บริเวณวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ที่หยุดรถยมราช

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con