รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คณะกรรมการการบินพลเรือนเห็นชอบไทยจับมือ ICAO ยกระดับมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจการการบิน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con