รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัดประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con