รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ย้ำกลไกพหุภาคีนิยม เเละแนวทาง 5P เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ ของโลก ในพิธีเปิด ASEM 13

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con