รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชื่นชม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด ย้ำต่อยอดสู่ชุมชนสร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con