รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่3 ในส่วนของท่าเรือ F เสริมศักยภาพสู่การเป็น Gate Way Port ประตูสู่การค้าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมโยงตลาดโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con