รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมอบวัคซีน Moderna จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ล้านโดส

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con