รัฐบาลไทย-คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “อนาคต และโอกาสในการทำงานของคนพิการไทย ในทศวรรษหน้า” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con