รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน” รมว.อว. ปาฐกถาพิเศษ แนะอาจารย์ต้องเป็นทั้งครูและผู้นำ เปลี่ยนมายด์เซ็ท (mindset) มองให้เห็นปัญหาว่ามันเป็นโอกาส ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con