รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.ประกาศ 8 สวจ.ดีเด่น ปี 2564 ผลงานเยี่ยมมุ่งเน้นสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างรายได้สู่ชุมชน-ประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con