รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี ภริยา-ครม.และคู่สมรสเยี่ยมชมกิจกรรม ร่วมลอยกระทงในงาน“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con