รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.นร. อนุชาฯ เปิดงานลอยกระทง รูปแบบ “นิวนอร์มอล” เชิญชวนคนไทยร่วมรักษาประเพณีดีงาม เผยแพร่ให้ชาวโลกได้เห็น และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีรับ “เอเปค 2022”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con