รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โพลเด็ก-ประชาชนทั่วประเทศร้อยละ ๕๐.๔๑ สนใจร่วมลอยกระทงปี ๖๔ เน้นทำบุญไหว้พระ ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติ เผยเป็นประเพณีมีคุณค่าแสดงกตัญญูต่อ “น้ำ” ขอขมาพระแม่คงคา สืบสานประเพณีไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con