รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2021

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con