รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. มีมติให้จัดงานเทศกาลลอยกระทงได้ในทุกพื้นที่ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con