รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กษ. และ พณ. ชี้แจงข้อกังวลการนำเข้ากุ้ง กระทบต่อการผลิตและเสถียรภาพราคาในประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con