รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลประกาศคำมั่นสิทธิมนุษยชนต่อสหประชาชาติ 10 พ.ย.นี้ พร้อมมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con