รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลปัด รัฐไฟเขียว 'คิงส์เกต' เปิดเหมืองทองใหม่ แลกเลื่อนแถลงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ย้ำคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทฯ เจรจาโดยยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con