รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.อว. ให้การบ้าน ม.ราชภัฏ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติเก่ง ทำงานเก่ง เพราะสังคมต้องการมหาวิทยาลัยที่เรียนจบแล้วทำงานได้ มีงานทำ ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con