รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ รับกระบอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con