รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เห็นชอบโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan 5พันล้าน ปล่อยกู้อุตสาหกรรม S - Curve ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร รายละไม่เกิน 100 ล้าน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con