รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con