รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สอวช. หารือ รมว.อว. เผยความก้าวหน้าการจัดทำภาพอนาคตและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา (Strategic Foresight)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con