รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงข้อเรียกร้องจากสมาชิกสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง ให้ชะลอใช้มาตรการ AD สินค้าเหล็ก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con